Programa d'Integració laboral i social, FEM Dona

Objectius del recurs

1. Millorar el benestar biopsicosocial del jovent que participa a les accions del programa.
1.1. Desenvolupar la intel·ligència i gestió emocional per a enfortir el seu autoconcepte.
1.2. Potenciar models de relació cooperatius i igualitaris entre la xarxa de dones.
1.3. Afavorir models relacionals alternatius saludables.
2. Impulsar accions de convivència comunitària que esdevingui un instrument d’apoderament, de desenvolupament humà i de justícia social.
2.1. Fomentar l’adquisició de valors socials i la participació en moviments de la comunitat.
2.2. Conscienciar de l’existència de rols de gènere estereotipats i de la necessitat de desconstruir-los.
2.3. Potenciar la diversificació de la xarxa social de les dones.
3.Aconseguir la integració sociolaboral construint-se com una persona preparada per a fer front a les exigències i a la realitat del mercat laboral i/o formatiu actuals.
3.1. Capacitar en competències per esdevenir professionals capaces/ços d’adaptar-se i transformar el seu context.
3.2. Dotar de recursos per a una recerca de feina activa, eficient i autònoma mitjançant les TIC i/o de formacions en acord als seus interessos.
3.3. Desenvolupar competències transversals per a augmentar les possibilitats d’aconseguir i mantenir un lloc de feina o uns estudis.

Accions previstes

Atenció personalitzada
Orientador/a de referència.
Accions individuals i grupals.
Seguiment de la inserció.
Millora del benestar psicosocial.
Adquisició de competències personals i professionals.
Pràctiques professionals.
Espai de Recerca de Feina: Club de la Feina.
Borsa de treball.
Intervenció interdisciplinària.

Durada en hores

0 Hores

Tipologia del recurs

Orientació professional
Intermediació i borses de treball
Acompanyament a la inserció

Nom del programa en el qual s’inclou el recurs

FEM Dona

Grup poblacional destinatari

Dones

Preu

Gratuït

Finançament del recurs

Generalitat de Catalunya

Requisits d’accés

Dones joves en transició a la vida adulta o, dones adultes. Inscrites al SOC com a DONO, Inscrites com a Millora de feina. És prioritària l'atenció de dones que es poden trobar en: Perceben la RGC, certifiquen situació de risc o vulnerabilitat, han estat o són susceptibles de patir situacions de violència de gènere, certificat de discapacitat, tutelades o extutelades, dones en situació d'arrelament de per formació.

Horari

Consultar amb el centre

Recurs permanent

Nombre de places

(sense informació)

Observacions

Enllaç per a la inscripció del recurs

Entitat

Femarec SCCL
Carrer Torrent d'Estadella, 46
Sant Andreu, El Bon Pastor
934159417
dpch@femarec.cat
www.femarec.cat

Logo Femarec SCCL