FEM ILMO

Objectius del recurs

Acompanyar a les persones participants amb discapacitat i/o trastorn de la salut mental, a identificar, adquirir i desenvolupar les competències transversals i tècniques demandades al mercat de treball, potenciant la participació activa durant el seu procés d’orientació, inserció sociolaboral, formació professionalitzadora, preparant a les persones pel manteniment del lloc de feina de l’empresa ordinària.

Accions previstes

Atenció personalitzada.
Desenvolupament competencial.
Espais de recerca de feina: club de la feina.
Accés a la borsa de feina.
Intervenció interdisciplinària.

Durada en hores

12 Mesos

Tipologia del recurs

Orientació professional
Intermediació i borses de treball
Acompanyament a la inserció

Nom del programa en el qual s’inclou el recurs

FEM ILMO

Grup poblacional destinatari

Persones amb discapacitat

Preu

Gratuït

Finançament del recurs

Ajuntament de Barcelona

Requisits d’accés

Persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental que tinguin reconeguda un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Còpia DONO (Full d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya, com a demandant d’ocupació). Còpia DNI/NIE. Còpia del CV actualitzat. Fotocòpia del Certificat de Discapacitat. En el cas de persones amb trastorn mental caldrà aportar un informe actual del servei de salut mental referent

Data inici

01/01/2024

Data final

31/12/2024

Horari

Consultar amb l'entitat.

Nombre de places

70

Observacions

Enllaç per a la inscripció al recurs

Entitat

Femarec SCCL
Carrer Torrent d'Estadella, 46
Sant Andreu, El Bon Pastor
934159417
dpch@femarec.cat
www.femarec.cat

Logo Femarec SCCL