Programa Projecta't Orientació Professional per persones ocupades

Objectius del recurs

Impulsa  actuacions d'orientació  i de prospecció adreçades a persones treballadores ocupades, per tal d’acompanyar-les en el seu procés d'adaptació envers els canvis dels sectors productius i del mateix lloc de treball, bé sigui per promocionar o per canviar de sector o d'ocupació.

Accions previstes

Orientació  com l’instrument bàsic per l'adquisició d'eines i recursos per a la presa de decisions en relació amb la trajectòria i l'objectiu professional. L’orientació cal dur-la a terme al llarg de la vida de les persones, tenint en compte les seves capacitats, interessos, preferències, aspiracions i motivacions i, en definitiva, el seu moment vital per desplegar el seu talent.

Durada en hores

0 Hores

Tipologia del recurs

Informació ocupacional
Orientació professional

Nom del programa en el qual s’inclou el recurs

Projecta't

Grup poblacional destinatari

Població general

Preu

Gratuït

Finançament del recurs

Generalitat de Catalunya, Altres ens públics

Requisits d’accés

Informe vida laboral, nómina que demostri que està treballant i DNI o NIE.

Data inici

05/12/2023

Data final

05/12/2024

Horari

Contactar amb el centre

Nombre de places

(sense informació)

Observacions

Enllaç per a la inscripció al recurs

Entitat

Intermedia
Gran Via de Carles III, 62 baixos
Les Corts, Les Corts
937065109
intermedia@intermediaocupacio.org
www.intermediaocupacio.org

Logo Intermedia