PROGRAMA INCORPORA- Atenció directa i formacions (PFI) per a la inserció laboral

Objectius del recurs

Programa d’inserció laboral que posa el focus en l’obtenció de llocs de treball a través de la intermediació, amb el teixit empresarial del territori. Atenció directa i formacions (PFI).
A través de processos de formació es possibilita la capacitació professional i el desenvolupament de competències laborals.

Accions previstes

Accions individuals i grupals. En les accions grupals es contempla: formació d’ofici, formació en competències transversals i pràctiques en empresa
Orientació laboral.
Millora competencial.
Acompanyament a la inserció (intermediació).

Durada en hores

0 Hores

Tipologia del recurs

Informació ocupacional
Orientació professional
Intermediació i borses de treball
Pràctiques laborals
Emprenedoria i autoocupació
Acompanyament a la inserció

Nom del programa en el qual s’inclou el recurs

PROGRAMA INCORPORA (Fundació "la Caixa")

Grup poblacional destinatari

Població general

Preu

Gratuït

Finançament del recurs

Altres organismes privats

Requisits d’accés

Demandants d’ocupació en situació d’atur; persones treballadores en situació de precarietat laboral.

Data inici

01/01/2023

Data final

31/12/2023

Horari

Contactar amb el centre

Nombre de places

(sense informació)

Observacions

Enllaç per a la inscripció del recurs

Entitat

Intermedia
Gran Via de Carles III, 62 baixos
Les Corts, Les Corts
937065109
intermedia@intermediaocupacio.org
www.intermediaocupacio.org

Logo Intermedia