PROGRAMA MAIS- Acompanyament i assessorament per millorar l’ocupabilitat i reinserció laboral.

Objectius del recurs

Millorar l’ocupabilitat i reinserció de les persones destinatàries i contribuir a la seva plena autonomia personal, familiar, econòmica i social.
Contempla les figures de l’orientador/a i tècnic/a en intermediació que acompanyen a les persones. Pensat per persones amb situació de vulnerabilitat.

Accions previstes

La metodologia del programa comporta treballar tres eixos metodològics:
-Metodologia competencial
-El Projecte Vital
-l'Itinerari Laboral.
Es desenvolupa contingut a nivell individual i grupal.

Durada en hores

0 Hores

Tipologia del recurs

Informació ocupacional
Orientació professional
Intermediació i borses de treball
Acompanyament a la inserció
Mercat de treball protegit
Orientació acadèmica i/o vocacional

Nom del programa en el qual s’inclou el recurs

Programa MAIS (Fons Europeus/Treball i empresa Gent Cat)

Grup poblacional destinatari

Persones en situació de vulnerabilitat

Preu

Gratuït

Finançament del recurs

Comissió Europea, Generalitat de Catalunya

Requisits d’accés

Perceptors de (RGC)/ (IMV) /en situació de risc d'exclusió social amb certificat emès pels serveis socials especialitzats o pel corresponent servei d'atenció primària amb DARDO actiu, derivats de SOC, SS, Siad, borsa pròpia. Estar en situació DONO o millora de feina. Persones aturades de llarga durada, majors de 45 anys amb CEE Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social/ Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i exreclusos.

Data inici

01/06/2023

Data final

30/04/2024

Horari

Contactar amb el centre

Nombre de places

(sense informació)

Observacions

Enllaç per a la inscripció del recurs

Entitat

Intermedia
Gran Via de Carles III, 62 baixos
Les Corts, Les Corts
937065109
intermedia@intermediaocupacio.org
www.intermediaocupacio.org

Logo Intermedia