MercabarnaJobs

Objectius del recurs

Mercabarna posa en marxa el portal MercabarnaJobs, una plataforma online que té l’objectiu impulsar i facilitar la captació de talent a les empreses del polígon alimentari.
MercabarnaJobs posa en contacte candidatures que busquen feina al sector agroalimentari amb les empreses situades a Mercabarna, que habitualment es troben en situació de cerca continuada de treballadors/es.

Els perfils laborals més demandats habitualment per les empreses de Mercabarna són els comercials i els relacionats amb la logística i la manipulació d'aliments.
Els principals objectius són:
- Difondre les ofertes de treball de les empreses ubicades a dins de Mercabarna.
- Facilitar la inscripció a les ofertes de treball que siguin d'interès.

Accions previstes

- Publicar les ofertes de les empreses ubicades a Mercabarna a través de la pàgina web de mercabarna.
- Donar accés per a que les persones interessades puguin fer la inscripció a la borsa i presentar la seva candidatura les ofertes.

Durada en hores

24 Mesos

Tipologia del recurs

Intermediació i borses de treball

Nom del programa en el qual s’inclou el recurs

Borsa de treball de Mercabarna

Grup poblacional destinatari

Població general

Preu

Gratuït

Finançament del recurs

Recursos propis de l'entitat

Requisits d’accés

Cal connexió a intenet per tal de poder accedir al portal de feina. Per inscriure's online cal CV en pdf (màxim 650 Mb)

Horari

24 hores

Recurs permanent

Nombre de places

(sense informació)

Observacions

Enllaç per a la inscripció al recurs

Entitat

Mercados de Abastecimientos de Barcelona Sociedad Anónima (MERCABARNA)
Carrer Major de Mercabarna, 76
Sants-Montjuïc, Zona Franca
935563000
formacio@mercabarna.cat
www.mercabarna.es

Logo Mercados de Abastecimientos de Barcelona Sociedad Anónima (MERCABARNA)